کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

تعریف کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی وسیله ای میباشد كه جهت اطفاء حریق در لحظات اولیه آتش سوزی مورد استفاده قرار می گیرد .

وزن کپسول آتش نشانی

وزن کپسول آتش نشانی های دستی متفاوت می باشد ، از یك كیلو گرمی تا ۱۴ كیلو گرمی یا ۱۴ لیتری آن وجود دارد به طوری كه یك نفر به راحتی بتواند آن را حمل نماید . انواع بزرگ تر این وسیله به دلیل وزن زیادبر روی چرخ قرار گرفته و گاهی اوقات بعضی از آنها در جای مشخصی به صورت ثابت نصب می گردند . از انواع کپسول آتش نشانی های دستی با توجه به ظرفیت و نوع مواد داخل آن می توان در حریق های كوچك و مختلف استفاده نمود .

انواع مواد اطفاء حریق کپسول آتش نشانی ها

با توجه به كاربرد متفاوت کپسول آتش نشانی و از طرفی با توجه به متفاوت بودن مواد در حال احتراق ، مواد اطفاء كننده نیز متفاوت می باشند ، به طوری كه پنج نوع مواد اطفاء كننده با كار برد متفاوت در کپسول آتش نشانی ذیل وجود دارد :
۱- کپسول آتش نشانی محتوی آب WATER FIRE EEXTINGUISHER
۲- کپسول آتش نشانی محتوی پودر POWDER FIRE EEXTINGUISHER
۳- کپسول آتش نشانی محتوی گاز CARBON DIOXIDE FIRE EEXTINGUISHER
۴- کپسول آتش نشانی محتوی كف EEXTINGUISHER FOAM FIRE
۵- کپسول آتش نشانی محتوی مواد هالوژنه HALOGENATED FIRE EEXTINGUISHER

تامین فشار در کپسول آتش نشانی

در گذشته جهت اطفاء حریق از سطل شن یا قوطی های محتوی پودر استفاده می كردند ، بدین صورت كه عامل فشار جهت تخلیه این مواد وجود نداشت و شخص مجبور بود كه با دست آن را بر روی آتش بپاشد ، اما امروز جهت پرتاب مواد اطفاء كننده از عوامل فشار كه در درون سیلندرها وجود دارد استفاده می كنند كه آن عوامل به شرح زیر می باشند :
۱- فشار هوا از طریق فشردن هوای خشك به داخل سیلندر
۲- فشار یك گاز بی اثر مانند N2 و یا CO2 كه در داخل كارتریج قرار دارد (CARTRIDGE)
۳- فشار درونی ماده کپسول آتش نشانی مانند CO2

طرز عمل سیلندرهای کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی به دو طریق عمل می كنند یكی به صورت مستقیم و دیگری به صورت واژگون ، البته روش واژگون مربوط به کپسول آتش نشانیی قدیمی تر سودا اسید و یا فوم شیمیایی می باشد .

الف) روش واژگون : در این روش برای خارج شدن ماده اطفائیه از کپسول آتش نشانی باید آن را به صورت واژگون (سر و ته ) گرفت در غیر اینصورت ماده اطفائیه خارج نمی شود و فقط عامل فشار آن تخلیه می گردد . جهت شناسایی این نوع کپسول آتش نشانی یك دستگیره تا شونده در ته سیلندر وجود دارد .

ب) روش مستقیم : در این نوع کپسول آتش نشانی احتیاج به واژگون كردن کپسول آتش نشانی نمی باشد و بایستی از دستگاه به صورت مستقیم استفاده كرد. توجه گردد كه در صورتی كه کپسول آتش نشانی ای را كه عملكرد آن مستقیم است واژگون كنیم عامل فشار آن از نازل NOZZLE خارج می شود و اگر کپسول آتش نشانی نوع واژگون را مستقیم نگه داریم همین عمل انجام می شود .

قدرت پرتاب

برای اینكه بتوان با رعایت فاصله مناسب با آتش مواد اطفائیه را بر روی آتش پاشید ، کپسول آتش نشانی باید قدرت پرتاب داشته باشد كه معمولاً این فاصله طبق استاندارد در کپسول آتش نشانی با یكدیگر متفاوت می باشد . به طوری كه حد اقل آن ۲ متر و حد اكثر آن ۷ متر می باشد .

درصد تخلیه

یكی از مواردی كه در طراحی و ساخت کپسول آتش نشانی مورد نظر می باشد درصد تخلیه مواد کپسول آتش نشانی در شرایط عادی و شارژ كامل دستگاه می باشد . این درصد برای کپسول آتش نشانیی آب ، كف ، دی اكسید كربن و مواد هالوژنه ۹۵% و برای کپسول آتش نشانیی پودری ۸۵% می باشد .

زمان تخلیه

این زمان در کپسول آتش نشانی با توجه به مواد اطفائیه و وزن یا حجم آنها متفاوت است . بطور كلی می توان گفت حداقل زمان تخلیه ۸ ثانیه و حداكثر آن ۶۰ ثانیه می باشد.