سیستمهای اعلام حریق سرفا جهت هشدار ازآتش سوزی یا نشت گاز های سمی میباشد

سیستمهای اعلام حریق در دو نوع آدرس پذیر و متعارف (کانورشنال ) میباشد

لازم به ذکر است که بیشتر این سیستمها از طریق اتصال کابلی بین قطعات است اما در بعضی موارد به خاطر پیش بینی نشدن سیم کشی از قبل از نوع بیسیم (وایرلس ) این لوازم استفاده میشود که از نظر نام قطعات فرقی با نوع کابلی ها ندارد اما مصرف آنها بسیار کمتر است زیرا هم از نظر کارکرد و هم از نظر صرفه اقتصادی نسبت به کابلی ها پایین تر است

در سیستم آدرس پذیر تکنولوژی قطعات تفاوتهایی دارد اما به جز دستگاه مرکزی نام و شکل ظاهری قطعات دیگر سیستم  آدرس پذیر و متعارف  تفاوتی ندارد جز آلارمهای (آژیر وفلاشر یا آژیر فلاشر) اندکی از شرکتهای سازنده این قطعات

تفاوت نام و ظاهر  دستگاهای مرکزی این دو نوع این میباشد که در نوع آدرس پذیر روی دستگاه یک سفحه دیجیتالی قرار دارد که موقعیت  قطعه ای  را که عملکرده در آن نشان میدهد و از نظر واحد نام دستگاه در آدرس پذیر لوپ گفته میشود ولی در نوع متعارف سفحه دیجیتالی وجود نداشته و نام دستگاه زون میباشد

نام سایر قطعات سیستم اعلام حریق ۱-دتکتور دودی ۲-دتکتور حرارت ۳-دتکتور ترکیب دود و حرارت ۴-دتکتور گاز شهری ۵-دتکتور گاز منو اکسید کربن ۵-شستی اعلام حریق ۶-چراغ سردرب (ریموت یا اندیکاتور )۷-آژیر ۸-آژیر فلاشر ۹-فلاشر ۱۰-زنگ ۱۱-ماژول ورودی خروجی ۱۲-اینتر فیس ۱۳-باطری ۱۴-دتکتور شعله (فلین دتکتور )

در هر دو مورد دستگاهها حجم قطعاتی که به آن متصل میشود از کم تا بیشترین حد مقدور در دستگاه به طور مثال در متعارف که نام دستگاه زون است از تک زون شروع میشود و از دو زون به بالا زوج زوج تعداد زون ها افزایش میابد در بعضی برند ها تا ۴۸ زون افزایش مییابد و درنوع آدرس پذیر واحد حجم دستگاه لوپ نام دارد که تعداد قطعات ورودی در هر لوپ به نسب زون بسیار بیشتر و موقعیت نصب آنها به صورت حلقه میباشد و تا ۱۶ لوپ وجود دارد (بعدا در هر قسمت در مورد تک تک المان ها توضیح کامل داده میشود )

-سیستم اعلام حریق متعارف از قدیمی ترین انواع سیستم های اعلام حریق است که علی رغم تغییرات کیفی اندک،همچنان مورد استفاده قرار میگیرد .در این سیستم چندین دتکتور (آشکارساز)و شستی که یک منطقه از ساختمان را پوشش می دهند در قالب یک مدار به هم پیوسته و به تابلوی کنترل مرکزی متصل میشود . بنابر این هر مدارنماینده یک منتطقه است .

-سیستم اعلام حریق آدرسپذیر را میتوان به نوعی سیستم دیجیتال هم نامید این نصل از سیستمها بیشتر در مجتمع های تجاری بزرگ ، هتل ها ، بیمارستانها ،برج ها و مجتمع های مسکونی بلند مرتبه استفاده میشود و فرق آن با متعارف در این این است که در سیستم آدرس پذیر مشخصات محلی تمام آشکارساز ها روی سفه دیجیتالی دستگاه مرکزی در هنگام رخداد مسئله ای نشان داده میشود و موقعیت قرارگرفتن المان ها به صورت لوپ (حلقه ) میباشد .

تجهیزات اعلام حریق